Peoner

Så var dagen over, alt stilner nu. Jord og himmel sover, og snart sover også du. – Ole Paus #bylassen #dikt #olepaus

Visuell Inspirasjon

Dette er et sted som først og fremst er ment for visuell inspirasjon. Da synes jeg at det er på sin plass at jeg deler det som har rørt meg mest den siste tiden. Første gangen jeg så dette visuelle diktet laget av min kjærste ble jeg først og fremst veldig rørt. Jeg fikk tårer i øyekroken, og jeg ble ekstremt stolt. Kanskje det kan gi dere noe? Jeg legger både ved filmen og intervjuet i Kreativt Forum. http://kreativtforum.no/artikler/nyheter/2014/02/mellom-drom-og-virkeli